Koncerty, wykłady, spotkania, projekcje

Koncert w ramach Roku Wazowskiego

Koncert w ramach nowego cyklu organizowanego przez Zamek Królewski uświetniający obchody Roku Wazowskiego.

Muzealne inspiracje

Cykl warsztatów skierowany do odbiorców dorosłych. Tematy spotkań są inspirowane wybranymi fragmentami ekspozycji zamkowej i zakładają aktywny udział wszystkich uczestników. Każdy warsztat składa się z krótkiego wprowadzenia w temat oraz części twórczej.

RIVERENZA. Festiwal Tańca i Kultury Dawnej

21 września, sobota

16.00 Wazowie w płaszczu Rzeczypospolitej, czyli Sienkiewicz jako Matejko literatury polskiej – oprowadzanie, Daniel Artymowski i Paweł Tyszka, zbiórka w Sieni Wielkiej

17.30 Płaszcz Radziwiłłów – przedstawienie Teatru Atlantis, pałac Pod Blachą

Uwaga! Na oprowadzanie tematyczne i przedstawienie Płaszcz Radziwiłłów obowiązują zapisy w punkcie Informacji Zamku Królewskiego; e-mail: informacja@zamek-krolewski.pl, tel. 22 35 55 170.

18.30 Ballada – spektakl Zespołu Tańca Dawnego Pawanilia, Arkady Kubickiego

19.30 Muzeum Figur Woskowych. Nieczynne – spektakl taneczny Ver Vetustatis, Arkady Kubickiego

Bilet w cenie 5 zł upoważnia do udziału we wszystkich sobotnich wydarzeniach festiwalu.

 

22 września, niedziela

16.00 Opera Władysława IV na Zamku Królewskim – wykład dr Barbary Osterloff, Sala Odczytowo-Kinowa

17.30 Z rewerencją – dla króla – koncert zespołu Canor Anticus, Arkady Kubickiego

18.30 Cyd – Inspiracje impresja teatralna i taneczna Theatrum i Teatru Atlantis, Arkady Kubickiego

Bilet w cenie 5 zł upoważnia do udziału we wszystkich niedzielnych wydarzeniach festiwalu.

Szlakiem Orientalnych Opowieści

W tajemniczej atmosferze Orientu proponujemy rodzicom i dzieciom udział w cyklu zajęć przeznaczonych specjalnie dla nich. Nasza oferta obejmuje: warsztaty muzyczne, plastyczne, prezentację orientalnych baśni i legend, spotkania z muzykami oraz wizyty autorów książek dla dzieci.

Wokół królewskiego dworu - warsztaty

Cykl sobotnich warsztatów dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat

14 IXBudujemy zamek, Sławomir Szczocki

12 XKrólewskie portrety, Agnieszka Lichacz

9 XICzy trudno być aktorem? Teatra w czasach Władysława IV, Agnieszka Lichacz

14 XIIW poszukiwaniu kamienia filozoficznego. Alchemia w czasach Wazów, Maria Zawartko-Laskowska 

Sprzedaż uruchamiana 2 miesiące przed terminem.